Geodetické služby

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů (GDPR)

1.1 Vložením osobních údajů potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním a se zpracováním osobních údajů.

1.2 Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

1.3 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.4 Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno a příjmení, telefóní číslo, email, adresa této fyzické osoby.

1.5 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, kontakt, adresa). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

1.6 Uvedené osobní údaje budou zpracovány nejdéle do odvolání souhlasu.

1.7 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. V důsledku neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemusí některé z Poskytovatelem nabízených služeb odpovídat potřebám Uživatele.

2. Práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem

2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů (Uživatelů) zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů.

2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci uděleného souhlasu

2.3 Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem zpracování poptávek a požadavků získaných z kontaktního formuláře.

2.4 Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovišti Poskytovatele.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu na internetovém formuláři a vložením údajů do internetového formuláře.

3.3 Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 728 169 051, info@geodethb.cz.

3.4 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2022

KONTAKT:
+420 728 169 051
info@geodethb.cz

ADRESA:
Beckovského 2584
580 01 Havlíčkův Brod