Geodetické zaměření

Katastr nemovitostí

Upřesnění hranic pozemků

ušetří starosti

zhodnotí nemovitost

vylepší možnosti nakládání s nemovitostí

katastrální mapa před upřesněním pozemků
příklad upřesnění hranic pozemků

Rozdělení pozemku pro

parcelaci

odkup/dar části pozemku

vypořádání spoluvlastnických podílů

změnu druhu pozemku na části pozemku

a další potřeby

katastrální mapa před rozdělením pozemku
příklad rozdělení pozemku

Budova / přístavba

ke kolaudaci

k pasportu stavby

zjištěná při Revizi katastru

k ohlášení dokončené stavby

katastrální mapa před zaměřením budovy
příklad zaměření budovy a přístavby

Věcné břemeno

dle smlouvy

pro právo vstupu a vjezdu

pro právo vedení, oprav a údržby inženýrských sítí

katastrální mapa
katastrální mapa s vyznačeným věcným břemenem

Vyznačení a vytyčení souřadnic

dle požadavku objednatele

vytyčení dle katastrální vyhlášky §87 - §90

katastrální mapa
vytyčení katastrální mapy

Ostatní

poradenství

a ostatní geodetické práce v katastru nemovitostí

Působnost

Havlíčkobrodsko - Jihlavsko - Pelhřimovsko

KONTAKT:
+420 728 169 051
info@geodethb.cz

ADRESA:
Beckovského 2584
580 01 Havlíčkův Brod